Viešinimo pranešimas

2015-09-21

 


EUROPOS SĄJUNGA

Lietuvos Respublikos jūrinės istorijos ir kultūros klubas "BUDYS" baigė įgyvendinti pagal Žuvininkystės regiono plėtros strategijos „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros strategija iki 2013 m.“ I prioriteto “Tvari aplinka - patrauklios ir patogios gyvenimui, verslui ir rekreacijai žuvininkystės regiono aplinkos kūrimas“ priemonę „Žuvininkystės regiono aplinkos saugojimas, atnaujinimas ir plėtra“ finansuojamą vietos projektą „Mažos apimties rekreacinio bei pažintinio turizmo plėtra Klaipėdoje, saugant žvejybos tradicijas“, Nr. EŽF-KL-13-03-002. Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyti stacionarus ir nešiojamas kompiuteriai, projektorius, atlikti 4 istorinę techninę vertę turinčių jachtų – „Jūratė“,  „Peer Gynt“, „Daina“ ir „Rūta“ tvarkybos darbai. Vietos projekto įgyvendinimas prisidės prie aplinkos kokybės pagerinimo, turimo vietos potencialo efektyvaus naudojimo ir patrauklių gyvenimo sąlygų kūrimo, siekiant bendruomenės gerovės. Jau 2016 metų pavasarį, prasidėjus buriavimo sezonui, ne tik Klaipėdos miesto gyventojams, bet ir miesto svečiams bus teikiamos naujos kokybiškos pažintinio ir rekreacinio turizmo paslaugos, orientuotos į pakrantės žvejų tradicijų pažinimą, saugant žvejybos tradicijas Klaipėdos žuvininkystės regione.