skip to Main Content

BUDYS

Lietuvos Respublikos jūrinės istorijos ir kultūros klubas

Klubo veiklos kryptys yra:

TRADICINIS JACHTKLUBAS

Jachtklubai yra jachtininkų klubai – draugijos, kurios veda savo narių jachtų registrą išduodamos jiems oficialius dokumentus – jachtų bilietus. Draugija, kuri tokio registro neveda gali vadintis klubu, asociacija, federacija, bet ne jachtklubu. Teisę išduoti oficialius tarptautinio pavyzdžio jachtų bilietus suteikia klubo Įstatai. Jokia valstybės institucija negali šios teisės užginčyti.

Tradiciniais jachtklubais vadinami tokie, kurie tęsia istorines, arba konkrečių jachtklubų tradicijas. Tradicijos ir papročiai yra neįkainojamas turtas, visai žmonijai priklausantis paveldas. Jūrinės tradicijos tarptautinės. Jos atspindi įvairių tautų per šimtmečius sukauptą patirtį. BUDYS oficialiai tęsia senųjų Klaipėdos jachtklubų ir jūrų skautų – budžių tradicijas. BUDŽIO simbolis – seniausio Klaipėdos jachtklubo vimpelo atmaina.

MUZIEJINIS UOSTAS – istorinių laivų savininkų draugija
Klubas globoja įtrauktų į LR Kultūros paveldo vertybių registrą istorinių jachtų kolekciją.

JŪRINĖS KULTŪROS AKADEMIJA – TYRĖJŲ DRAUGIJA
Toliau skaitykite mūsų klubo narių tiriamosios veiklos rezultatus:

Back To Top