Įkurtas Paminklinių laivų registras

2009-09-30
2009 m. rugsėjo 30 d. LR jūrinės istorijos ir kultūros klubas Budys, Klaipėdos krašto uostų plėtros asociacija bei Jūrinio paveldo išsaugojimo paramos fondas įkūrė Lietuvos Respublikos paminklinių laivų registrą. Į registrą įtraukiami laivai, atitinkantys tarptautinio paveldo apsaugos organizacijų naudojamus bendruosius kriterijus (žr. Barselonos chartija). Registras apima veikiančius tradicinius laivus bei su navigacija tiesiogiai susijusius kultūros paveldo objektus ar jų kompleksus.